Nyheter

Jojkläger i Ábeskovvu för sameskolornas elever

I månadsskiftet augusti/september åker sameskolornas elever i åk 4-6 på jojkläger till Ábeskovvu/Abisko. Dagarna kommer att fyllas med workshops i jojk och andra aktiviteter som är både inomhus och utomhus. Medverkar gör jojkarna Simon Issat Marainen, Jörgen Stenberg, Katarina Rimpi och Inger Biret Kvernemo Gaup, samt ungdomar från Tjállegoahtes projekt Giehttogiella.

Lägret sker i samarbete med Tjállegoahte – författarcentrum Sápmi.

Ságas 1 – digitalt samiskt läromedel

Läromedel i nordsamiska

Materialet riktar sig till elever som läser nordsamiska som andraspråk. 

Materialet lämpar sig för elever i årskurs i 1, men kan även användas av elever som börjar läsa samiska i senare årskurser.

Innehållet grundar sig på sameskolans kursplaner för samiska som andraspråk, enligt LGR 22 för sameskolan. 

Materialet stöder kursplanens syfte och centrala innehåll inom ramen för samiska som andraspråk årskurs 1-3.

Innehållet har valts så att det kan relateras till elevernas vardag.

Alla delar i materialet har ljudfiler.

Materialet består av:

  • Texter som anknyter till olika tema
  • Arbetsuppgifter som anknyter till texterna 
  • Glosor till texterna 
  • Sånger 
  • PDF:filer för utskrift
  • Översikt till läraren över materialets innehåll och progression samt grammatik som förekommer i materialet.

Du hittar det digitala läromedlet här: https://sameskolstyrelsen.se/webapp/

Läsårsplaner 2022-2023 för elever

Nu har läsårsplaner för kommande läsår fastställts för elever vid fjärrundervisning, sameskolorna i Garasávvon, Jåhkåmåhkke och Dearna – se länkar. Läsårsplaner för sameskolorna i Giron och Váhtjer har ännu inte fastställts men kommer att kompletteras efterhand.

Läsårsplan för fjärrundervisning läsår 2022-23

Läsårsplan för sameskolan i Garasávvon läsår 2022-23

Läsårsplan för sameskolan i Jåhkåmåhkke läsår 2022-23

Läsårsplan för sameskolan i Dearna läsår 2022-23

 

Sameskolstyrelsen byter växel 15/3, klockan 08:00

Sameskolstyrelsen kommer i morgon den 15 mars att byta telefonväxel för hela organisationen. Alla befintliga telefonnummer kommer att fortsatt gälla. Övergången sker klockan 08:00 och då kan det inledningsvis vara svårt att komma fram till telefonnummer inom Sameskolstyrelsen. Målet är att övergången ska ske med så få störningar som möjligt.