Information försteläraruppdrag för Sameskolstyrelsen 21/22

Vi som kommer att arbeta med försteläraruppdraget under 21/22 är  Ann-Risten Marakatt och Anna Wasara, båda från Sameskolan i Karesuando. Jag Anna Wasara har börjat nu i oktober. Vi kommer tillsammans fortsätta arbeta med kommentarmaterialet med samiska som utgångspunkt som Ann-Risten tidigare påbörjat. Kommentarmaterialet är tänkt att hjälpa pedagogerna i planeringen med samiska som utgångspunkt, så att det blir ett likvärdigt innehåll med samiskt perspektiv i undervisningen.

Målet är även att presentera en samlad bank för samisk utgångspunkt i ett flertal ämnen på infomentor. 

 

Det finns redan nu ett samlat samiskt material med tips och ideer tillgängligt på infomentor med koppling till läroplanen. Vi kommer allt eftersom att fylla på infomentor med information.

För att hitta dit gör du så här:

Infomentor: min startsida.

Under rubriken planera hittar du fliken uppgifter.

Här finns en översikt med tips och ideer.

 

Hör gärna av er om ni har frågor.

 

Ann-Risten

ann-christin.marakatt@sameskolstyrelsen.se

 

Anna

anna.wasara@sameskolstyrelsen.se

 

Diehtojuohkin vuosttašoahpaheaddji bargu Sámeskuvlastivrii 21/22

 

Moai geat dál barge vuosttašoahpaheaddji bargogohččumin Sámeskuvlastivrii 21/22 lea AnnRisten Marakatt ja Anna Wasara Gárasavvona Sámeskuvllas. Mun Anna lea álgán dál golggotmánus vuosttašoahpaheaddji bargui. Moai bohte ovttas joatkit bargat kommeantaalmmuhusain mas lea sámi sisdoallu, maid AnnRisten lea álggahan diibmá. Kommeantaalmmuhus  lea jurddašuvvon dego veahkkin oahpaheaddjái go pláne diimmuid nu ahte šaddá seamma sullasaš sámi sisdoallu buot skuvllain.

Ulbmil lea maiddái čohkket Infomentorii evttohusaid, dieđuid ja plánaid mat leat sámegillii ja main lea sámesisdoallu.

Infomentoris gávdno juo muhtin muddui čohkkejuvvon materiálat ja evttohusat mat leat čadnojuvvon oahppoplánii. Dáid gávnnat ná: Infomentor: min startsida, vállje planera ja deaddil uppgifter.

 

Jus leat jearaldagat, váldde áinnas oktavuođa

 

Ann-Risten

ann-christin.marakatt@sameskolstyrelsen.se

 

Anna

anna.wasara@sameskolstyrelsen.se

 

Barnombudsmannen har av Regeringen fått uppdraget att fram en samlad bild hur rasismen mot barn och unga tar sig uttryck och i vilka sammanhang, och om hur barns och ungas livsvillkor påverkas av rasism. De är även intresserade av att höra barn och unga dela med sig av hur de tänker att barns och ungas utsatthet för rasism kan motverkas och förhindras.

De vill intervjua barn och ungdomar för att få deras perspektiv och tankar kring rasism och vilken roll som det har i barn och ungas liv. 

 Läs mer i bilaga – Information till informanter

Sameskolstyrelsen har beslutat att rusta upp de torvkåtor som finns på sameskolornas gårdar. Under sensommaren har upprustning påbörjats i Jåhkåmåhkke för att sen fortsätta i Váhtjer. Under nästa år är målsättningen att även rusta upp torvkåtorna vid sameskolorna i Giron och Dearna.

Under ledning av de externa entreprenörerna och bröderna Lars-Isak och Nils-Mikael Påve torvas kåtorna om och där det behövs byts även kåtastänger- och öron ut till nya.

Kåtorna är naturliga platser för samtal och samvaro i undervisningssituationer mellan elever och pedagoger. Det är också ett sätt att även använda skolgården som ett pedagogiskt inslag i undervisningen.

Underhållsarbete pågår av torvkåtan vid sameskolan i Jåhkåmåhkke.

Den gamla torven har tagits bort från kåtan och kommer att ersättas av ny.

Underhållsarbetet genomförs av bröderna Lars-Isak Påve och Nils-Mikael Påve från Tuorpon sameby.

 

I veckan är det åter dags för skolstart för våra elever vid sameskolorna.

24/8 – Dearna

25/8 – Jåhkåmåhkke

26/8 – Gárasavvon, Giron, Váhtjer

 

Lávvu Gárasavvon: Stängt f.o.m 1/7 t.o.m 15/8

Fritids Gárasavvon: Stängt fr.o.m 14/6 t.o.m 25/8

Förskola Giron: Öppet hela sommaren

Fritids Giron:

Skierri Váhtjer: Stängt från den 5/7 t.o.m den 6/8

Fritids Váhtjer: Stängt från den 5/7 t.o.m den 6/8

Giella Jåhkåmåhkke: Stängt från den 5/7 t.o.m den 6/8

Fritids Jåhkåmåhkke: Stängt v.27-31 5/7-6/8

Förskola Dearna: Stängt v 28-32

Fritids Dearna: Stängt v 28-32

 

Nu har läsårstiderna för kommande läsår fastställts för fjärrundervisning, sameskolorna i Gárasavvon, Giron, Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna – se länkar.

Läsårsplan fjärrundervisning 21-22

Läsårsplan Gárasavvon 2021-22

Läsårsplan Giron 2021-22 

Läsårsplan Váhtjer 2021-22

Läsårsplan Jåhkåmåhkke 2021-22

Läsårsplan Dearna 2021-22

Sameskolorna har påsklov enligt följande dagar och orter:

Gárasavvon och Giron: 1-9 april

Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna: 2-9 april

 

Till dig som fakturerar Sameskolstyrelsen. Vi byter fakturaadress till:

Sameskolstyrelsen, FE7753, 831 90 Östersund

Läs mer om Sameskolstyrelsens rutiner för leverantörsfakturor: https://sameskolstyrelsen.se/e-faktura-pa-sameskolstyrelsen/

 

I helgen firades Sámi Álbmotbeaivi/Samefolkets dag som infaller årligen den 6 februari. Det är till minne för det första samiska landsmötet som hölls i Tråante/Trondheim den 6 februari 1917 som samlade samer från hela Sápmi.

Dagen har uppmärksammats i bland annat SVT där elever från sameskolan i Jåhkåmåhkke och Váhtjer har medverkat.

Här finns länkar till inslagen/artiklarna:

SVT Lilla Aktuellt: https://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/lilla-aktuellt/jx1BzYG/

SVT Oddasat: https://www.svtplay.se/video/29824402/samiska-nationaldagen

Gällivare kommun: http://www.gellivare.se/Kommun/Nyheter/Samernas-nationaldag/