Det närmar sig läsårsslut och de elever som byter skola får inte automatiskt övergång till samiska undervisningen när de byter skola. 

Ni vårdnadshavare ska vända er till ert barns nya skolas rektor för att begära samiska undervisning. Det är rektor som gör en beställning på undervisning hos oss. Då upprättas ett avtal mellan skolan och Sameskolstyrelsen om undervisning i samiska.

Vid eventuella frågor: kontakta Laila Stenberg, rektor för fjärrundervisning i samiska, 0981-20004

fjarrundervisning@sameskolstyrelsen.se

www.sameskolstyrelsen.se/fjarrundervisning

Sameskolstyrelsen bedriver  fjärrundervisning i nord-, lule- och sydsamiska för  förskoleklass, grundskola och gymnasium.

För att kunna planera organisationen för läsåret 2020/2021 vill vi få in anmälningar till samiska undervisningen under vårterminen 2020. Det är elevens rektor som gör anmälan.

Vid frågor, kontakta biträdande skolchef Laila Stenberg, 0981-200 04.

Sameskolstyrelsens kansli i Jokkmokk har följande öppettider under påsken:

Skärtorsdag (9/4): 08:00-14:00

Långfredag (10/4): Stängt

Annandag påsk (13/4): Stängt

Vi välkomnar Jonas Sompio som har fått förordnade som rektor vid sameskolan i Váhtjer på 100% och tills vidare. Du når honom på telefonnummer är 0970-102 48 alternativt 070-332 77 11.

Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor och förskolor
Folkhälsomyndigheten har den 15 mars uppdaterat informationen som ger råd om hantering av sjuka elever och barn samt förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning.

(mer…)

Ledningsgruppen vid Sameskolstyrelsen har idag den 11 mars beslutat att alla resor är inställda tills vidare. Sameskolorna deltar inte i språkbad, Dans i skolan och KM i skidor.

I övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Se information från Skolverket:
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronaviruset-covid-19—information-till-skolor-och-forskolor

Idag har Sameskolstyrelsen lämnat in sitt budgetunderlag som är myndighetens förslag till finansiering för sin verksamhet för de tre kommande budgetåren till utbildningsdepartementet.

Här hittar du budgetunderlaget för 2021-2023

 

Nämnden för Sameskolstyrelsen har fastställt myndighetens årsredovisning för verksamhetsår 2019 och den är idag inlämnad till regeringen.

Här kan du ta del av den i dess helhet – Klicka här

Sameskolstyrelsens kansli har begränsade öppettider under Jokkmokks marknad och har öppet mellan kl 10-12 den 6-7 februari.

Vi kommer att ha en obemannad försäljning under hela marknadsveckan med ett urval av de böcker på nord-, lule-, sydsamiska och svenska som getts ut i Sameskolstyrelsens namn. Du hittar bokbordet på Sameskolstyrelsens kansli, Lärargatan 2 (Ája konferens, 1 tr).

Klicka här för att ta del av de böcker som är till försäljning med marknadspriser.