Sameskolstyrelsens kansli har begränsade öppettider under Jokkmokks marknad och har öppet mellan kl 10-12 den 6-7 februari.

Vi kommer att ha en obemannad försäljning under hela marknadsveckan med ett urval av de böcker på nord-, lule-, sydsamiska och svenska som getts ut i Sameskolstyrelsens namn. Du hittar bokbordet på Sameskolstyrelsens kansli, Lärargatan 2 (Ája konferens, 1 tr).

Klicka här för att ta del av de böcker som är till försäljning med marknadspriser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sameskolstyrelsens kansli har begränsade öppettider under jul och nyår.

23/12: 09:00-12:00

27/12: 09:00-12:00

30/12: 09:00-12:00

24, 25, 26/12: STÄNGT

31/12-1/1: STÄNGT

Från 2/1 har kansliet ordinarie öppettider.

 

Nämnden för Sameskolstyrelsen har vid sitt sammanträde 2019-11-11–12 beslutat att anta

Reglemente för samisk integrering

Reglemente för skolskjutsar

Reglemente för inackorderingstillägg

I samband med nämnden för Sameskolstyrelsens sammanträde 2019-11–12 fastställdes skolhuvudmannens kvalitetsredovisning för 2018-2019.

Syftet är att säkerställa verksamheternas kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar och regleras i skollagen.

Här kan du ta del av den – klicka här

 

Sameskolstyrelsen leds av nämnden för Sameskolstyrelsen som består av fem ledamöter och är politiskt tillsatt av Sametinget.

Under 11-12 november sammanträder nämnden för att bland annat avhandla frågor om budget för kommande verksamhetsår, kvalitetsredovisningar för skol- och förskoleenheter, samt påbörjandet av arbetet med myndighetens budgetunderlag för åren 2021-2023.

Sameskolstyrelsens kansli har begränsade öppettider den 1 november (Alla helgons afton) och har öppet mellan 08:00-12:00.

Sameskolstyrelsen söker rektor vid sameskolan i Váhtjer med sista ansökningsdag den 4 november.

Du kan ta del av annonsen här.

 

Sameskolstyrelsen räknar antalet elever i sameskola vid fyra tillfällen per år. Då den senaste elevavstämningen gjordes i mitten av september är totalt 321 elever inskrivna vid sameskolorna i Gárasavvon, Giron, Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna.

Då underhållsarbete sker på kansliets IT-utrustning kommer vi ha begränsad möjlighet för service då vårt datanät ligger nere hela dagen. Kansliets personal finns dock tillgängliga per telefon eller besök.