Sameskolstyrelsen leds av nämnden för Sameskolstyrelsen som består av fem ledamöter och är politiskt tillsatt av Sametinget.

Under 11-12 november sammanträder nämnden för att bland annat avhandla frågor om budget för kommande verksamhetsår, kvalitetsredovisningar för skol- och förskoleenheter, samt påbörjandet av arbetet med myndighetens budgetunderlag för åren 2021-2023.

Sameskolstyrelsens kansli har begränsade öppettider den 1 november (Alla helgons afton) och har öppet mellan 08:00-12:00.

Sameskolstyrelsen söker rektor vid sameskolan i Váhtjer med sista ansökningsdag den 4 november.

Du kan ta del av annonsen här.

 

Sameskolstyrelsen räknar antalet elever i sameskola vid fyra tillfällen per år. Då den senaste elevavstämningen gjordes i mitten av september är totalt 321 elever inskrivna vid sameskolorna i Gárasavvon, Giron, Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna.

Då underhållsarbete sker på kansliets IT-utrustning kommer vi ha begränsad möjlighet för service då vårt datanät ligger nere hela dagen. Kansliets personal finns dock tillgängliga per telefon eller besök.

Under vecka 29, det vill säga 15-19 juli, har kansliet begränsade öppettider. Mer information om expeditionstiderna under den perioden meddelas senare.

Under perioden 1-31 juli är Jenny Andersson tillförordnad skolchef. Hon nås på telefonnummer 0954-100 28 alternativt e-post: rektor.tarnaby@sameskolstyrelsen.se

Otne mii čallmusduhttit min ovdaskuvkaoahpaheddje studeanttaid geat ikte ovdanbukte sin Bachelorbargguid.

Idag uppmärksammar vi våra förskolelärarstudenter vid Sámi allaskuvla som igår presentarade sina bachelorarbeten.

Från vänster Ánne Márge Nilsdtr Päiviö, Helena Sikku, Stina Nägga, Johan Kitti, Anna Elisabeth Inga

Med anledning av att det är påsk har Sameskolstyrelsens kansli förändrade öppettider. Kansliet har stängt från klockan 14:00 på skärtorsdagen 18/4 och helt stängt under Långfredagen 19/4, samt Annandag påsk 22/4.

Kommuner som avser att ansöka om medel för att bedriva samisk integrerad undervisning kan nu göra det för läsåret 2019/2020.

Här hittar Du blanketten: Integrerad samisk undervisning 2019_2020

Idag har utbildningsminister Anna Ekström och statssekreterare Erik Nilsson besökt Sameskolstyrelsen där de bland annat har träffat Johanna Njaita och Karin Vannar, ordförande och vice ordförande i nämnden för Sameskolstyrelsen, samt AnnaKarin Länta, skolchef.

De har även gjort verksamhetsbesök vid sameskolan och den samiska förskolan Giella i Jåhkåmåhkke för att ta del av samisk pedagogik i praktik.

På bilden från vänster: Anna Dammert, Utbildningsdepartementet, Johanna Njaita (Samelandspartiet), ordförande Sameskolstyrelsen, AnnaKarin Länta, skolchef Sameskolstyrelsen, Erik Nilsson (S), statssekreterare Utbildningdepartementet, Karin Vannar (Guovvsonásti), vice ordförande Sameskolstyrelsen, Marcus Strinäs (S), politisk sakkunnig Utbildningsdepartemetet. Sittande i mitten: Anna Ekström (S), utbildningsminister