Ledningsgruppen är i veckan hos Skolverket i Stockholm och arbetar med systematiskt kvalitetsarbete samt utveckling av styrdokumenten i bland annat samiska. Medverkande från Skolverket: GD Peter Fredriksson, Nermina Wikström, Gunnar Stenberg, AnneCathrine Uusitalo, Ulrica Dahl samt Pernilla Sundström Fast som fotograferade.

Läromedel i nordsamiska

Materialet riktar sig till elever som läser nordsamiska som andraspråk. 

Materialet lämpar sig för elever i årskurs i 1, men kan även användas av elever som börjar läsa samiska i senare årskurser.

Innehållet grundar sig på sameskolans kursplaner för samiska som andraspråk, enligt LGR 22 för sameskolan. 

Materialet stöder kursplanens syfte och centrala innehåll inom ramen för samiska som andraspråk årskurs 1-3.

Innehållet har valts så att det kan relateras till elevernas vardag.

Alla delar i materialet har ljudfiler.

Materialet består av:

  • Texter som anknyter till olika tema
  • Arbetsuppgifter som anknyter till texterna 
  • Glosor till texterna 
  • Sånger 
  • PDF:filer för utskrift
  • Översikt till läraren över materialets innehåll och progression samt grammatik som förekommer i materialet.

Du hittar det digitala läromedlet här: https://sameskolstyrelsen.se/webapp/

Även vår skolchef AnnaKarin Länta har avslutat sin skolchefsutbildning och mottagit skolchefsnålen under en högtidlig ceremoni i Stockholm arrangerad av Skolverket.

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag uppmärksammar vi våra rektorer Carina Hotti Lindmark och Laila Päiviö Brackett som har avslutat sin rektorsutbildning.

De har då erhållit rektorsnålen.

Stort grattis!

Nu har läsårsplaner för kommande läsår fastställts för elever vid fjärrundervisning, sameskolorna i Garasávvon, Jåhkåmåhkke och Dearna – se länkar. Läsårsplaner för sameskolorna i Giron och Váhtjer har ännu inte fastställts men kommer att kompletteras efterhand.

Läsårsplan för fjärrundervisning läsår 2022-23

Läsårsplan för sameskolan i Garasávvon läsår 2022-23

Läsårsplan för sameskolan i Jåhkåmåhkke läsår 2022-23

Läsårsplan för sameskolan i Dearna läsår 2022-23

 

Sameskolstyrelsen kommer i morgon den 15 mars att byta telefonväxel för hela organisationen. Alla befintliga telefonnummer kommer att fortsatt gälla. Övergången sker klockan 08:00 och då kan det inledningsvis vara svårt att komma fram till telefonnummer inom Sameskolstyrelsen. Målet är att övergången ska ske med så få störningar som möjligt.

Idag har Sameskolstyrelsen lämnat in sitt budgetunderlag som är myndighetens förslag till finansiering för sin verksamhet för de tre kommande budgetåren till utbildningsdepartementet.

Här kan du ta del av Sameskolstyrelsen budgetunderlag 2023-2025

 

Nämnden för Sameskolstyrelsen har fastställt myndighetens årsredovisning för verksamhetsår 2021 och den är inlämnad till regeringen den 22 februari 2022.

Här kan du ta del av den i dess helhet – Sameskolstyrelsens Årsredovisning 2021

Nu är det dags att ansöka om inskrivning till hösten av ditt barn till någon av våra sameskolor i Dearna, Jåhkåmåhkke, Váhtjer, Giron eller Garasávvon.

Du hittar ansökningsblankett här: Inskrivning till sameskola