Sameskolstyrelsen genomför ett projekt där vi vänder oss till dig som är samisktalande. Vi söker personer som vill bidra med att upprätthålla en samisk språkmiljö så att barnen/eleverna på skolan omges av det samiska språket i högre grad.

Du som söker ska har ett närvarande och lyhört förhållningssätt gentemot barns och elevers olika behov och har god samarbetsförmåga. Uppdraget kräver ingen speciell utbildning, det som krävs är att du talar samiska och vill dela med dig av dina kunskaper. Ditt uppdrag blir att vara med på lektioner i en klass och/eller vara på på fritids, det innebär att vara med på lektioner och aktiviteter, hjälpa eleverna, följa ut på rast och äta tillsammans med barnen/eleverna.

Du erhåller timarvode för de timmar du arbetar och kommer själv överens med rektor om hur du har möjlighet att arbeta. Kanske kan du komma strötimmar, en förmiddag/ vecka, kanske kan du komma oftare eller vid ett tillfälle.

Ekonomiska förutsättningar

  • Vi erbjuder 143 kr/timmen exklusive semesterersättning

Anmälan

Du anmäler dig till rektorn för den skola du vill komma till, anmälan ska innehålla:

  • Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, kontonummer)
  • Utdrag ur belastningsregistret
  • Tid/tider du kan komma (gärna med god framförhållning)

Kontaktlista:

Rektor Gáressavvon/Dearna:

Jenny Andersson

rektor.tarnaby@sameskolstyrelsen.se

 

Rektor Giron

Katarina Sixten-Inga

rektor.kiruna@sameskolstyrelsen.se

 

Rektor Váhtjer

Karin Eriksson

rektor.gallivare@sameskolstyrelsen.se

 

Rektor Jåhkkåmåhke

Mikael Pirak

rektor.jokkmokk@sameskolstyrelsen.se