Sameskolorna i Gárasavvon, Giron och Jåhkåmåhkke har terminsstart den 7 januari.

Sameskolan i Váhtjer har terminsstart den 8 januari.

Sameskolan i Dearna har terminsstart den 12 januari.

Nämnden för Sameskolstyrelsen har vid sitt sammanträde 2020-12-01 antagit ny kostpolicy för Sameskolstyrelsens verksamheter. Den ersätter tidigare fastställd kostpolicy samt rutiner för allergier och specialkost.

Du hittar gällande kostpolicy här: Sameskolstyrelsens kostpolicy 2020

 

Missa inte Hemonds utbildning som vänder sig till de som arbetar inom barnomsorg och ger vidareutbildning inom barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och om de olika pedagogiska verksamheterna.

Se länk – https://power.upsales.com/api/external/mailWebView/e71c23e1059565bb3b3c726d4cd66f2b?v_id=NDg3NlU1MTQ0UzEyMDEw&upls=VVBNLjIzNDE3

Sameskolstyrelsen har tecknat olyckfallsförsäkring för elev inskriven vid Sameskolan och förskolan med Trygg Hansa, vilket medför att ert/era barn är försäkrade via oss.

Försäkringen gäller heltid.

Om ert barn råkat ut för olycksfall

  • Sök läkare eller tandläkare. Begär läkarintyg om barnet behöver skolskjuts (exempelvis vid benbrott). I läkarintyget skall läkaren ange den tidsperiod som skolskjuts behövs.
  • Anmäl skadan omedelbart till Trygg Hansa. Enligt Trygg Hansa,s kundtjänst är det via telefon.
  • Trygg Hansa telefon: 075-243 27 82 
  • Vid kontakt med Trygg Hansa skall ni ange Sameskolstyrelsens avtalsnummer 9304 
  • Spara alla kvitton och räkningar
  • Kopia på skadeanmälan skall skickas in till Sameskolstyrelsen, Box 155, 962 24 JOKKMOKK

Vill du veta mer om Sameskolstyrelsens olycksfallsförsäkring kan ni kontakta Trygg Hansa på telefon 075-243 27 82

Här hittar du den blankett som ska användas: Blankett – Anmälan om olycksfall

 

I samband med nämnden för Sameskolstyrelsens sammanträde 2020-09–22 fastställdes skolhuvudmannens redovisning för sitt kvalitetsarbete för 2019-2020.

Syftet är att säkerställa verksamheternas kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar och regleras i skollagen.

Här kan du ta del av dem:

Sameskolstyrelsens sameskolor-systematiska kvalitetsarbete 2019-2020

Sameskolstyrelsens förskolor-systematiska kvalitetsarbete 2019-2020

 

Skolverket erbjuder utbildningen vänder sig både till dig som är legitimerad lärare men saknar behörighet i samiska, och till dig som saknar lärarutbildning men har kunskaper i samiska.

Läs mer om utbildningen på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/bli-behorig-larare-i-samiska

Nu har elevernas läsårsplaner vid sameskolorna för kommande läsår 2020-2021 fastställts. Sameskolorna i Gárasavvon, Giron, Váhtjer och Jåhkåmåhkke har skolstart den 24 augusti, samt Dearna som börjar den 25 augusti.

Här hittar du läsårsplan för respektive sameskola:

Läsårsplan för elever vid sameskolan i Gárasavvon 2020-2021

Läsårsplan för elever vid sameskolan i Giron 2020-2021

Läsårsplan för elever vid sameskolan i Váhtjer 2020-2021

Läsårsplan för elever vid sameskolan i Jåhkåmåhkke 2020-2021

Läsårsplan för elever vid sameskolan i Dearna 2020-2021

 

Om du har barn som går vid sameskola och som har behov av skolskjuts så är det dags för att ansöka om skolskjuts för kommande läsår. Ansökan ska vara rektor vid aktuell sameskola tillhanda senast den 31 maj.

Vid ansökan ska följande blankett användas: Ansökan om skolskjuts

Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor och förskolor
Folkhälsomyndigheten har den 15 mars uppdaterat informationen som ger råd om hantering av sjuka elever och barn samt förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning.

(mer…)

Ledningsgruppen vid Sameskolstyrelsen har idag den 11 mars beslutat att alla resor är inställda tills vidare. Sameskolorna deltar inte i språkbad, Dans i skolan och KM i skidor.

I övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Se information från Skolverket:
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronaviruset-covid-19—information-till-skolor-och-forskolor