Sameskolorna har påsklov enligt följande dagar och orter:

Gárasavvon och Giron: 1-9 april

Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna: 2-9 april

 

Till dig som fakturerar Sameskolstyrelsen. Vi byter fakturaadress till:

Sameskolstyrelsen, FE7753, 831 90 Östersund

Läs mer om Sameskolstyrelsens rutiner för leverantörsfakturor: https://sameskolstyrelsen.se/e-faktura-pa-sameskolstyrelsen/

 

Hushållen betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år.

Inkomsttaket per månad för 2021 är 50 340 kronor.
Sameskolstyrelsen följer respektive kommuns beslut gällande barnomsorgsavgifter.

Sameskolorna i Gárasavvon, Giron och Jåhkåmåhkke har terminsstart den 7 januari.

Sameskolan i Váhtjer har terminsstart den 8 januari.

Sameskolan i Dearna har terminsstart den 12 januari.

Nämnden för Sameskolstyrelsen har vid sitt sammanträde 2020-12-01 antagit ny kostpolicy för Sameskolstyrelsens verksamheter. Den ersätter tidigare fastställd kostpolicy samt rutiner för allergier och specialkost.

Du hittar gällande kostpolicy här: Sameskolstyrelsens kostpolicy 2020

 

Missa inte Hemonds utbildning som vänder sig till de som arbetar inom barnomsorg och ger vidareutbildning inom barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och om de olika pedagogiska verksamheterna.

Se länk – https://power.upsales.com/api/external/mailWebView/e71c23e1059565bb3b3c726d4cd66f2b?v_id=NDg3NlU1MTQ0UzEyMDEw&upls=VVBNLjIzNDE3

Sameskolstyrelsen har tecknat olyckfallsförsäkring för elev inskriven vid Sameskolan och förskolan med Trygg Hansa, vilket medför att ert/era barn är försäkrade via oss.

Försäkringen gäller heltid.

Om ert barn råkat ut för olycksfall

  • Sök läkare eller tandläkare. Begär läkarintyg om barnet behöver skolskjuts (exempelvis vid benbrott). I läkarintyget skall läkaren ange den tidsperiod som skolskjuts behövs.
  • Anmäl skadan omedelbart till Trygg Hansa. Enligt Trygg Hansa,s kundtjänst är det via telefon.
  • Trygg Hansa telefon: 075-243 27 82 
  • Vid kontakt med Trygg Hansa skall ni ange Sameskolstyrelsens avtalsnummer 9304 
  • Spara alla kvitton och räkningar
  • Kopia på skadeanmälan skall skickas in till Sameskolstyrelsen, Box 155, 962 24 JOKKMOKK

Vill du veta mer om Sameskolstyrelsens olycksfallsförsäkring kan ni kontakta Trygg Hansa på telefon 075-243 27 82

Här hittar du den blankett som ska användas: Blankett – Anmälan om olycksfall

 

I samband med nämnden för Sameskolstyrelsens sammanträde 2020-09–22 fastställdes skolhuvudmannens redovisning för sitt kvalitetsarbete för 2019-2020.

Syftet är att säkerställa verksamheternas kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar och regleras i skollagen.

Här kan du ta del av dem:

Sameskolstyrelsens sameskolor-systematiska kvalitetsarbete 2019-2020

Sameskolstyrelsens förskolor-systematiska kvalitetsarbete 2019-2020

 

Skolverket erbjuder utbildningen vänder sig både till dig som är legitimerad lärare men saknar behörighet i samiska, och till dig som saknar lärarutbildning men har kunskaper i samiska.

Läs mer om utbildningen på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/bli-behorig-larare-i-samiska