Sameskolstyrelsens vision


Våra förskolor, förskoleklasser, skolor och fritidshem har sin grund i det samiska kulturarvet, samisk historia och våra samiska språk. Undervisningen ska inspirera och ge lust för lärande. Barn och elever som har haft sin skolgång hos oss ska bära med sig en trygghet och stolthet över sitt kulturarv och sitt språk.
Vi ska stärka den samiska identiteten genom att främja de samiska språken, kulturen och traditionella kunskaper. Vi arbetar med läroplanen och andra styrdokument utifrån en samisk utgångspunkt och samiska värderingar.