Förskola

Sameskolstyrelsen erbjuder förskola i den fem kommuner där vi har våra skolor. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö.

Läs mer om våra förskolor
Sameskolan

Sameskolstyrelsen bedriver skolor på fem orter; Gällivare, Jokkmokk, Tärnaby, Karesuando och Kiruna. Vi arbetar utifrån Läroplanen för sameskolan, förskoleklass och fritidshemmet samt tillhörande kursplaner.

Läs mer om Sameskolan
Samisk integrering

Kommuner kan teckna avtal med Sameskolstyrelsen om samisk integrering i grundskolan.

Läs mer om samisk integrering
Fjärrundervisning

Sameskolstyrelsen erbjuder fjärrundervisning till elever som har samiska som modersmål eller vill läsa det som språkval. Rektor på den enskilda skolan beslutar om detta. Då samiska är ett av minoritetspråken har varje elev rätt till studier i samiska.

Läs mer om fjärrundervisning
Läromedel

Sameskolstyrelsen ska främja utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning.

Läs mer om läromedel