Under vecka 43 har Giellavahkku/Giellavahkko/Gïelevåhkoe/språkvecka 2020 genomförts att lyfta de samiska språkens status, och öka kunskapen om samiska språk och kultur i hela samhället.

Detta har man arbetat med i Jåhkåmåhkke och Váhtjer under Giellavahkku/Giellavahkko/Gïelevåhkoe/språkvecka 2020

Jåhkåmåhkke har eleverna:

Bakat gahkko i kåtan och på häll

slöjdat olika saker

sett film

teaterworkshop med Elina Israelsson

jojk workshop med Simon Marainen

tipsrunda

Besökt Tjállegoahte

Skrivworkshop med bla Miliana Baer

 

I Váhtjer har eleverna bland annat jobbat om Nåiden och dennes trumma, lärt oss de olika symbolerna som finns på trumman. Barnen fick även göra egna symboler som sedan placerades på en trumma som vi gjort. Barnen har också tillsammans med våra lärare fått baka gahkku från grunden.På tisdag och onsdag lästes Inga geasssi ja Inga giddabeivi och visade föremål till sagorna.Torsdag hade vi halvdag ute och vi började dagen med att alla symboler från trumman var försvunna. Kvar var endast ett brev där det stod att barnen måste följa de olika ledtrådar ute för att hitta symbolerna. Det blev ett spännande äventyr där de till slut hittade symbolerna.Framme där symbolerna var hade lärarna gjort upp eld och barnen fick äta gahkun de bakat själva. 

 

 

 

Missa inte Hemonds utbildning som vänder sig till de som arbetar inom barnomsorg och ger vidareutbildning inom barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och om de olika pedagogiska verksamheterna.

Se länk – https://power.upsales.com/api/external/mailWebView/e71c23e1059565bb3b3c726d4cd66f2b?v_id=NDg3NlU1MTQ0UzEyMDEw&upls=VVBNLjIzNDE3

Sameskolstyrelsen har tecknat olyckfallsförsäkring för elev inskriven vid Sameskolan och förskolan med Trygg Hansa, vilket medför att ert/era barn är försäkrade via oss.

Försäkringen gäller heltid.

Om ert barn råkat ut för olycksfall

  • Sök läkare eller tandläkare. Begär läkarintyg om barnet behöver skolskjuts (exempelvis vid benbrott). I läkarintyget skall läkaren ange den tidsperiod som skolskjuts behövs.
  • Anmäl skadan omedelbart till Trygg Hansa. Enligt Trygg Hansa,s kundtjänst är det via telefon.
  • Trygg Hansa telefon: 075-243 27 82 
  • Vid kontakt med Trygg Hansa skall ni ange Sameskolstyrelsens avtalsnummer 9304 
  • Spara alla kvitton och räkningar
  • Kopia på skadeanmälan skall skickas in till Sameskolstyrelsen, Box 155, 962 24 JOKKMOKK

Vill du veta mer om Sameskolstyrelsens olycksfallsförsäkring kan ni kontakta Trygg Hansa på telefon 075-243 27 82

Här hittar du den blankett som ska användas: Blankett – Anmälan om olycksfall

 

I samband med nämnden för Sameskolstyrelsens sammanträde 2020-09–22 fastställdes skolhuvudmannens redovisning för sitt kvalitetsarbete för 2019-2020.

Syftet är att säkerställa verksamheternas kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar och regleras i skollagen.

Här kan du ta del av dem:

Sameskolstyrelsens sameskolor-systematiska kvalitetsarbete 2019-2020

Sameskolstyrelsens förskolor-systematiska kvalitetsarbete 2019-2020

 

Sameskolstyrelsen har rekryterat nya rektorer till sameskolan vid Váhtjer och Jåhkkåmåhkke.

Vi välkomnar Inger Helene Fankki, Linnea Kuoljok Palo och Carina Lindmark som har fått förordnade som rektorer.

Inger Helene Fankki börjar som rektor vid sameskolan i Váhtjer på 50% den 17 augusti och tills vidare. Du når henne på telefonnummer 0970-102 48 alternativt 070-332 77 11.

Carina Lindmark som för närvarande är tillförordnad rektor vid Skierri förskola i Váhtjer på 30% tillträder som ordinarie rektor för verksamheten från den 1 september. Du når henne på telefonnummer 0971-550 04 alternativt 070-257 27 74.

Linnea Kuoljok Palo som för närvarande är tillförordnad rektor vid sameskolan i Jåhkkåmåhkke tillträder som ordinarie rektor för verksamheten från den 17 augusti. Du når henne på telefonnummer 0971-553 55 alternativt 070-669 53 55.

Just nu pågår även rekrytering av ny rektor till förskolan vid sameskolan i Giron. Nuvarande rektor fortsätter inom organisationen men med andra arbetsuppgifter.

 

Skolverket erbjuder utbildningen vänder sig både till dig som är legitimerad lärare men saknar behörighet i samiska, och till dig som saknar lärarutbildning men har kunskaper i samiska.

Läs mer om utbildningen på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/bli-behorig-larare-i-samiska

Nu har elevernas läsårsplaner vid sameskolorna för kommande läsår 2020-2021 fastställts. Sameskolorna i Gárasavvon, Giron, Váhtjer och Jåhkåmåhkke har skolstart den 24 augusti, samt Dearna som börjar den 25 augusti.

Här hittar du läsårsplan för respektive sameskola:

Läsårsplan för elever vid sameskolan i Gárasavvon 2020-2021

Läsårsplan för elever vid sameskolan i Giron 2020-2021

Läsårsplan för elever vid sameskolan i Váhtjer 2020-2021

Läsårsplan för elever vid sameskolan i Jåhkåmåhkke 2020-2021

Läsårsplan för elever vid sameskolan i Dearna 2020-2021

 

Vi välkomnar Carina Lindmark som ny tf rektor för Skierri förskola i Váhtjer. Hennes kontaktuppgifter är E-post: forskolerektor.gallivare(a)sameskolstyrelsen.se eller telefon 0971-550 04.

Då nuvarande rektor vid sameskolan i Váhtjer har valt att avsluta sin anställning sker temporärt förändringar i ledningsfunktionen vid skolan.

Från den 15 maj är biträdande rektor Laila Stenberg tf rektor vid sameskolan samt skolchef AnnaKarin Länta är tf rektor vid förskolan Skierri.

Om du har barn som går vid sameskola och som har behov av skolskjuts så är det dags för att ansöka om skolskjuts för kommande läsår. Ansökan ska vara rektor vid aktuell sameskola tillhanda senast den 31 maj.

Vid ansökan ska följande blankett användas: Ansökan om skolskjuts