Sameskolstyrelsen har tecknat olyckfallsförsäkring för elev inskriven vid Sameskolan och förskolan med Trygg Hansa, vilket medför att ert/era barn är försäkrade via oss.

Försäkringen gäller heltid.

Om ert barn råkat ut för olycksfall

  • Sök läkare eller tandläkare. Begär läkarintyg om barnet behöver skolskjuts (exempelvis vid benbrott). I läkarintyget skall läkaren ange den tidsperiod som skolskjuts behövs.
  • Anmäl skadan omedelbart till Trygg Hansa. Enligt Trygg Hansa,s kundtjänst är det via telefon.
  • Trygg Hansa telefon: 075-243 27 82 
  • Vid kontakt med Trygg Hansa skall ni ange Sameskolstyrelsens avtalsnummer 9304 
  • Spara alla kvitton och räkningar
  • Kopia på skadeanmälan skall skickas in till Sameskolstyrelsen, Box 155, 962 24 JOKKMOKK

Vill du veta mer om Sameskolstyrelsens olycksfallsförsäkring kan ni kontakta Trygg Hansa på telefon 075-243 27 82

Här hittar du den blankett som ska användas: Blankett – Anmälan om olycksfall

 

I samband med nämnden för Sameskolstyrelsens sammanträde 2020-09–22 fastställdes skolhuvudmannens redovisning för sitt kvalitetsarbete för 2019-2020.

Syftet är att säkerställa verksamheternas kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar och regleras i skollagen.

Här kan du ta del av dem:

Sameskolstyrelsens sameskolor-systematiska kvalitetsarbete 2019-2020

Sameskolstyrelsens förskolor-systematiska kvalitetsarbete 2019-2020

 

Från och med 1 september hälsar vi Laila Päiviö-Brackett välkommen som rektor på förskolan i Giron. Hon kommer att arbeta 50 procent med placeringsort Gárasavvon.

Sameskolstyrelsen har rekryterat nya rektorer till sameskolan vid Váhtjer och Jåhkkåmåhkke.

Vi välkomnar Inger Helene Fankki, Linnea Kuoljok Palo och Carina Lindmark som har fått förordnade som rektorer.

Inger Helene Fankki börjar som rektor vid sameskolan i Váhtjer på 50% den 17 augusti och tills vidare. Du når henne på telefonnummer 0970-102 48 alternativt 070-332 77 11.

Carina Lindmark som för närvarande är tillförordnad rektor vid Skierri förskola i Váhtjer på 30% tillträder som ordinarie rektor för verksamheten från den 1 september. Du når henne på telefonnummer 0971-550 04 alternativt 070-257 27 74.

Linnea Kuoljok Palo som för närvarande är tillförordnad rektor vid sameskolan i Jåhkkåmåhkke tillträder som ordinarie rektor för verksamheten från den 17 augusti. Du når henne på telefonnummer 0971-553 55 alternativt 070-669 53 55.

Just nu pågår även rekrytering av ny rektor till förskolan vid sameskolan i Giron. Nuvarande rektor fortsätter inom organisationen men med andra arbetsuppgifter.

 

Skolverket erbjuder utbildningen vänder sig både till dig som är legitimerad lärare men saknar behörighet i samiska, och till dig som saknar lärarutbildning men har kunskaper i samiska.

Läs mer om utbildningen på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/bli-behorig-larare-i-samiska

Om du har barn som går vid sameskola och som har behov av skolskjuts så är det dags för att ansöka om skolskjuts för kommande läsår. Ansökan ska vara rektor vid aktuell sameskola tillhanda senast den 31 maj.

Vid ansökan ska följande blankett användas: Ansökan om skolskjuts

Ledningsgruppen vid Sameskolstyrelsen har beslutat idag 31 mars att åter erbjuda allmän förskola till så kallade 15 timmarsbarn vid sameskolan i Giron.

Ledningsgruppen vid Sameskolstyrelsen har beslutat att inte erbjuda allmän förskola/förskola vid Giron ovdaskuvla till så kallade 15-timmarsbarn, från och med tisdag 17 mars och två veckor framöver. Eventuellt kan detta beslut komma att förlängas beroende på hur situationen utvecklar sig.

För att minska risken för eventuell smittspridning av covid-19 (Coronavirus) uppmanas all personal inom förskola och skola som har symptom på förkylnings- eller luftvägsinfektion att stanna hemma från arbetet.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19

Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor och förskolor
Folkhälsomyndigheten har den 15 mars uppdaterat informationen som ger råd om hantering av sjuka elever och barn samt förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning.

(mer…)

Ledningsgruppen vid Sameskolstyrelsen har idag den 11 mars beslutat att alla resor är inställda tills vidare. Sameskolorna deltar inte i språkbad, Dans i skolan och KM i skidor.

I övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Se information från Skolverket:
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronaviruset-covid-19—information-till-skolor-och-forskolor