Sameskolstyrelsen har rekryterat nya rektorer till sameskolan vid Váhtjer och Jåhkkåmåhkke.

Vi välkomnar Inger Helene Fankki, Linnea Kuoljok Palo och Carina Lindmark som har fått förordnade som rektorer.

Inger Helene Fankki börjar som rektor vid sameskolan i Váhtjer på 100% den 17 augusti och tills vidare. Du når henne på telefonnummer 0970-102 48 alternativt 070-332 77 11.

Carina Lindmark som för närvarande är tillförordnad rektor vid Skierri förskola i Váhtjer på 30% tillträder som ordinarie rektor för verksamheten från den 1 september. Du når henne på telefonnummer 0971-550 04 alternativt 070-257 27 74.

Linnea Kuoljok Palo som för närvarande är tillförordnad rektor vid sameskolan i Jåhkkåmåhkke tillträder som ordinarie rektor för verksamheten från den 17 augusti. Du når henne på telefonnummer 0971-553 55 alternativt 070-669 53 55.

Just nu pågår även rekrytering av ny rektor till förskolan vid sameskolan i Giron. Nuvarande rektor fortsätter inom organisationen men med andra arbetsuppgifter.

 

Skolverket erbjuder utbildningen vänder sig både till dig som är legitimerad lärare men saknar behörighet i samiska, och till dig som saknar lärarutbildning men har kunskaper i samiska.

Läs mer om utbildningen på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/bli-behorig-larare-i-samiska

Om du har barn som går vid sameskola och som har behov av skolskjuts så är det dags för att ansöka om skolskjuts för kommande läsår. Ansökan ska vara rektor vid aktuell sameskola tillhanda senast den 31 maj.

Vid ansökan ska följande blankett användas: Ansökan om skolskjuts

Ledningsgruppen vid Sameskolstyrelsen har beslutat idag 31 mars att åter erbjuda allmän förskola till så kallade 15 timmarsbarn vid sameskolan i Giron.

Ledningsgruppen vid Sameskolstyrelsen har beslutat att inte erbjuda allmän förskola/förskola vid Giron ovdaskuvla till så kallade 15-timmarsbarn, från och med tisdag 17 mars och två veckor framöver. Eventuellt kan detta beslut komma att förlängas beroende på hur situationen utvecklar sig.

För att minska risken för eventuell smittspridning av covid-19 (Coronavirus) uppmanas all personal inom förskola och skola som har symptom på förkylnings- eller luftvägsinfektion att stanna hemma från arbetet.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19

Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor och förskolor
Folkhälsomyndigheten har den 15 mars uppdaterat informationen som ger råd om hantering av sjuka elever och barn samt förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning.

(mer…)

Ledningsgruppen vid Sameskolstyrelsen har idag den 11 mars beslutat att alla resor är inställda tills vidare. Sameskolorna deltar inte i språkbad, Dans i skolan och KM i skidor.

I övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Se information från Skolverket:
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronaviruset-covid-19—information-till-skolor-och-forskolor

Nu finns nationellt yrkespaket med kurser från barn- och fritidsprogrammet utformat för arbete inom pedagogisk verksamhet. Du läser först baspaket för att sedan komplettera med påbyggnad till barnskötare och elevassistent. Kontakta din studie- och yrkesvägledare i din kommun för mer information.

Barnskötare – Elevassistent Bas + Påbyggnad 900 poäng

I 35 år har samiska barn kunnat gå på sameskola i Giron. Det har SR Sameradion uppmärksammat i ett inslag där de har intervjuat Carina Sarri, tf rektor för förskolan.

Här kan du lyssna på inslaget som är på samiska: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7377154

 

Elever vid samtliga sameskolor har jullov mellan 20 december-8 januari. Vårterminen börjar den 9 januari.