Med anledning av förskolecheferna i Karesuando, Kiruna och Jokkmokk har fått ny titel från den 1 juli enligt ändring i skollagen byter de e-postadress.

Deras nya mejladresser är enligt följande:

Karesuando: rektorforskola.karesuando@sameskolstyrelsen.se

Kiruna: rektorforskola.kiruna@sameskolstyrelsen.se

Jokkmokk: rektorforskola.jokkmokk@sameskolstyrelsen.se

Deras tidigare mejladresser kommer att avslutas från och med 1 november.

I dagarna möts Sameskolstyrelsens rektorer för skola och förskola samt skolchef och biträdande skolchef. De går igenom de kvalitetsredovisningar som varje skolenhet har upprättat och lär av varandras erfarenheter. Kvalitet i förskolan och skolan är viktigt och är något som pedagogerna arbetar med varje dag i mötet med barn och elever.

Sameskolstyrelsen räknar antalet elever i sameskola vid fyra tillfällen per år. Då den senaste elevavstämningen gjordes i mitten av september är totalt 321 elever inskrivna vid sameskolorna i Gárasavvon, Giron, Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna.

Vi är i ständigt behov av personal till vår verksamhet. Kontakta rektor vid respektive sameskola för mer information.

Du kan även hitta lediga tjänster på Arbetsförmedlingens platsbank – se länk

Höstterminen 2019 börjar för elever vid sameskola enligt följande datum:

Gárasavvon: 26 augusti

Giron: 26 augusti

Váhtjer: 22 augusti

Jåhkåmåhkke: 21 augusti

Dearna: 22 augusti

Vi välkomnar Gustaf Sixten-Inga som har börjat som rektor för förskolan vid Giron sameskola på 50%.

Den 31:a maj avslutar Irene Stoor sin tjänstgöring hos oss på Sameskolstyrelsen för att återgå till sin bas i Årosjokk. Vi tackar Irene för ett gott utfört arbete som rektor och förskolechef för Kiruna sameskola och förskola och önskar henne lycka till med sina kommande projekt.

Rektor och förskolechef Katarina Sixten-Inga är åter i tjänst, för närvarande på halvtid. Det innebär begränsad tillgänglighet, det prioriterade arbetet nu är att avsluta terminen och planera organisation inför kommande termin. Sameskolstyrelsen arbetar vidare med att rekrytera förskolechef till Kiruna.

Kontakt:

rektor.kiruna@sameskolstyrelsen.se

sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se

skolchef@sameskolstyrelsen.se

Otne mii čallmusduhttit min ovdaskuvkaoahpaheddje studeanttaid geat ikte ovdanbukte sin Bachelorbargguid.

Idag uppmärksammar vi våra förskolelärarstudenter vid Sámi allaskuvla som igår presentarade sina bachelorarbeten.

Från vänster Ánne Márge Nilsdtr Päiviö, Helena Sikku, Stina Nägga, Johan Kitti, Anna Elisabeth Inga

Foto: Hans-Olof Utsi

Barn från sameskolorna tar plats i samhällsutvecklingen när de intar Girona nya stadshus med Vinterdans 14 mars kl. 17.00.

Elever från sameskolorna i Gárasavvon, Giron och Váhtjer samt elever från Stockholm intar nya stadshuset i Giron och manifesterar barns rätt till dans, kultur, hälsa och lärande. Barnen från sameskolorna hyllar vintern och årstidsväxlingarna med dans och visar bland annat koreografierna: Vinterdansen, Snöbollarna, Järv och ripor, Flaggan, Rendansen, Hjärtat, Granen och Flamenco.

Barn från skolor och förskolor i Giron och från sameskolorna kommer i samband med Vinterdansen få möjlighet att öva hoppsasteg och få dansa i stadshuset och få ett
hoppsadiplom.

Dans i skolan-manifestationen med Vinterdansen i Kirunas stadshus arrangeras av Stiftelsen Institutet Dans i skolan, Sameskolstyrelsen i samarbete med Giron kommun.

Från den 21 januari är Katarina Sixten-Inga rektor med ansvar för fritidshem och förskola och har telefonnummer 0980-817 74. Irene Stoor är rektor med ansvar för skolan och har telefonnummer 0980-817 76.