Läsårsplaner 2023-2024 för elever

Nu har läsårsplaner för kommande läsår fastställts för elever vid sameskolorna i Garasávvon, Giron, Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna – se länkar till respektive skola.

Läsårsplan för sameskolan i Gárasavvon läsår 2023-24

Läsårsplan för sameskolan i Giron läsår 2023-24

Läsårsplan för sameskolan i Váhtjer läsår 2023-24

Läsårsplan för sameskolan i Jåhkåmåhkke läsår 2023-24

Läsårsplan för sameskolan i Dearna läsår 2023-24

Läsårsplan för fjärrundervisning (lärare) läsår 2023-24

Skolverket besökte sameskolorna

Under några dagar besöker Skolverket sameskolorna i Gällivare, Jokkmokk, Karesuando och Kiruna.

Syftet med besöket är att möta alla som arbetar i skolan för att inhämta synpunkter på läroplan och övriga styrdokument som Skolverket producerar. Vad ser vi behöver förändras i Läroplanen? Kursplanen i samiska – hur fungerar den i praktiken? Det finns många frågor kring skolans olika styrdokument och som ligger till grund för vår vardag. Besöket leder till att medarbetarna i organisationen kan vara med och påverka till förbättringar i läroplan och andra styrdokument.