Under några dagar besöker Skolverket sameskolorna i Gällivare, Jokkmokk, Karesuando och Kiruna.

Syftet med besöket är att möta alla som arbetar i skolan för att inhämta synpunkter på läroplan och övriga styrdokument som Skolverket producerar. Vad ser vi behöver förändras i Läroplanen? Kursplanen i samiska – hur fungerar den i praktiken? Det finns många frågor kring skolans olika styrdokument och som ligger till grund för vår vardag. Besöket leder till att medarbetarna i organisationen kan vara med och påverka till förbättringar i läroplan och andra styrdokument.