Anbudsbegäran – Renovering av torvkåtor

Sameskolstyrelsen har en torvkåta i Karesuando, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby som är i behov av renovering. 

Kåtorna är i olika skick och anbudet gäller helentreprenad på kåta/kåtor. Arbetet ska följa Sametingets riktlinjer vid renovering av befintliga byggnader. Planerade insatser utifrån objektets behov ska finnas med i anbudet. Tidsperiod 1-3 år, kåtorna ska vara färdigställda senast 2021-09-30. I anbudet ska ett samlat belopp på anbudet exklusive moms finnas. Anbudslämnaren och medarbetare ska ha erforderliga tillstånd för att kunna utföra arbetet  på ett säkert sätt. 

Anbudsunderlag finns att ladda ner här: Sameskolstyrelsen Anbud – Torvkåtor

Skolverket besökte sameskolorna

Under några dagar besöker Skolverket sameskolorna i Gällivare, Jokkmokk, Karesuando och Kiruna.

Syftet med besöket är att möta alla som arbetar i skolan för att inhämta synpunkter på läroplan och övriga styrdokument som Skolverket producerar. Vad ser vi behöver förändras i Läroplanen? Kursplanen i samiska – hur fungerar den i praktiken? Det finns många frågor kring skolans olika styrdokument och som ligger till grund för vår vardag. Besöket leder till att medarbetarna i organisationen kan vara med och påverka till förbättringar i läroplan och andra styrdokument.