Även vår skolchef AnnaKarin Länta har avslutat sin skolchefsutbildning och mottagit skolchefsnålen under en högtidlig ceremoni i Stockholm arrangerad av Skolverket.