Sameskolstyrelsens kansli är stängt tills vidare pga rådande pandemi

Med anledning av rådande pandemi och den ökade smittspridningen håller kansliet stängt tills andra instruktioner lämnas av regeringen.

Våra handläggare vid kansliet arbetar som vanligt och nås per e-post eller telefon (0971-442 00 vx). Alla kontaktuppgifter hittar du här: www.sameskolstyrelsen.se/myndigheten/kansli/

Om Du vill ta del av allmänna handlingar, var vänlig och mejla till sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se eller skicka din förfrågan per brev. Vår adress är Sameskolstyrelsen, Box 155, 962 24 Jokkmokk