Idag har Sameskolstyrelsen lämnat in sitt budgetunderlag som är myndighetens förslag till finansiering för sin verksamhet för de tre kommande budgetåren till utbildningsdepartementet.

Här hittar du budgetunderlaget för 2021-2023