Sameskolstyrelsen kommer i morgon den 15 mars att byta telefonväxel för hela organisationen. Alla befintliga telefonnummer kommer att fortsatt gälla. Övergången sker klockan 08:00 och då kan det inledningsvis vara svårt att komma fram till telefonnummer inom Sameskolstyrelsen. Målet är att övergången ska ske med så få störningar som möjligt.