Foto: Hans-Olof Utsi

Barn från sameskolorna tar plats i samhällsutvecklingen när de intar Girona nya stadshus med Vinterdans 14 mars kl. 17.00.

Elever från sameskolorna i Gárasavvon, Giron och Váhtjer samt elever från Stockholm intar nya stadshuset i Giron och manifesterar barns rätt till dans, kultur, hälsa och lärande. Barnen från sameskolorna hyllar vintern och årstidsväxlingarna med dans och visar bland annat koreografierna: Vinterdansen, Snöbollarna, Järv och ripor, Flaggan, Rendansen, Hjärtat, Granen och Flamenco.

Barn från skolor och förskolor i Giron och från sameskolorna kommer i samband med Vinterdansen få möjlighet att öva hoppsasteg och få dansa i stadshuset och få ett
hoppsadiplom.

Dans i skolan-manifestationen med Vinterdansen i Kirunas stadshus arrangeras av Stiftelsen Institutet Dans i skolan, Sameskolstyrelsen i samarbete med Giron kommun.