Nämnden för Sameskolstyrelsen har vid sitt sammanträde 2021-06-02 fastställt nytt reglemente för samisk integrerad undervisning, där bland annat förutsättningar för ansökningar klargörs.

SamS Reglemente samisk integrering 2021-06-02