Vi välkomnar Carina Lindmark som ny tf rektor för Skierri förskola i Váhtjer. Hennes kontaktuppgifter är E-post: forskolerektor.gallivare(a)sameskolstyrelsen.se eller telefon 0971-550 04.