Nu har läsårsplaner för kommande läsår fastställts för elever vid fjärrundervisning, sameskolorna i Garasávvon, Jåhkåmåhkke och Dearna – se länkar. Läsårsplaner för sameskolorna i Giron och Váhtjer har ännu inte fastställts men kommer att kompletteras efterhand.

Läsårsplan för fjärrundervisning läsår 2022-23

Läsårsplan för sameskolan i Garasávvon läsår 2022-23

Läsårsplan för sameskolan i Jåhkåmåhkke läsår 2022-23

Läsårsplan för sameskolan i Dearna läsår 2022-23