Nu har elevernas läsårsplaner vid sameskolorna för kommande läsår 2020-2021 fastställts. Sameskolorna i Gárasavvon, Giron, Váhtjer och Jåhkåmåhkke har skolstart den 24 augusti, samt Dearna som börjar den 25 augusti.

Här hittar du läsårsplan för respektive sameskola:

Läsårsplan för elever vid sameskolan i Gárasavvon 2020-2021

Läsårsplan för elever vid sameskolan i Giron 2020-2021

Läsårsplan för elever vid sameskolan i Váhtjer 2020-2021

Läsårsplan för elever vid sameskolan i Jåhkåmåhkke 2020-2021

Läsårsplan för elever vid sameskolan i Dearna 2020-2021