Sameskolstyrelsen har beslutat att tilldela Anna Wasara en karriärtjänst för läsåret 2021/22. Hon kommer att arbeta tillsammans med Ann-Christin Marakatt med den samiska utgångspunkten i olika ämnen och åldrar.

Bakgrunden är att Regeringen har beslutat om ett nytt samlat statsbidrag för karriärsteg för lärare. Satsningen ska stärka kompetensförsörjningen inom skolan genom att öka läraryrkets attraktivitet genom bättre villkor samt utvecklings- och karriärmöjligheter.