Sameskolstyrelsens kansli har begränsade öppettider den 1 november (Alla helgons afton) och har öppet mellan 08:00-12:00.