Med anledning av den rådande pandemin och ökade smittspridningen har kansliet stängt under vecka 48-49 (23/10–4/12).

Våra handläggare vid kansliet arbetar som vanligt och nås per e-post eller telefon (0971-442 00 vx). Alla kontakter till dem hittar du här: www.sameskolstyrelsen.se/myndigheten/kansli/

Om Du vill ta del av allmänna handlingar, var vänlig och mejla till sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se eller skicka din förfrågan per brev. Vår adress är Sameskolstyrelsen, Box 155, 962 24 Jokkmokk