Med anledning av att covid-restriktionerna hävs kommer Sameskolstyrelsens kansli vara åter bemannat med personal från måndag 14 februari.