Den 31:a maj avslutar Irene Stoor sin tjänstgöring hos oss på Sameskolstyrelsen för att återgå till sin bas i Årosjokk. Vi tackar Irene för ett gott utfört arbete som rektor och förskolechef för Kiruna sameskola och förskola och önskar henne lycka till med sina kommande projekt.

Rektor och förskolechef Katarina Sixten-Inga är åter i tjänst, för närvarande på halvtid. Det innebär begränsad tillgänglighet, det prioriterade arbetet nu är att avsluta terminen och planera organisation inför kommande termin. Sameskolstyrelsen arbetar vidare med att rekrytera förskolechef till Kiruna.

Kontakt:

rektor.kiruna@sameskolstyrelsen.se

sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se

skolchef@sameskolstyrelsen.se