Information försteläraruppdrag för Sameskolstyrelsen 21/22

Vi som kommer att arbeta med försteläraruppdraget under 21/22 är  Ann-Risten Marakatt och Anna Wasara, båda från Sameskolan i Karesuando. Jag Anna Wasara har börjat nu i oktober. Vi kommer tillsammans fortsätta arbeta med kommentarmaterialet med samiska som utgångspunkt som Ann-Risten tidigare påbörjat. Kommentarmaterialet är tänkt att hjälpa pedagogerna i planeringen med samiska som utgångspunkt, så att det blir ett likvärdigt innehåll med samiskt perspektiv i undervisningen.

Målet är även att presentera en samlad bank för samisk utgångspunkt i ett flertal ämnen på infomentor. 

 

Det finns redan nu ett samlat samiskt material med tips och ideer tillgängligt på infomentor med koppling till läroplanen. Vi kommer allt eftersom att fylla på infomentor med information.

För att hitta dit gör du så här:

Infomentor: min startsida.

Under rubriken planera hittar du fliken uppgifter.

Här finns en översikt med tips och ideer.

 

Hör gärna av er om ni har frågor.

 

Ann-Risten

ann-christin.marakatt@sameskolstyrelsen.se

 

Anna

anna.wasara@sameskolstyrelsen.se

 

Diehtojuohkin vuosttašoahpaheaddji bargu Sámeskuvlastivrii 21/22

 

Moai geat dál barge vuosttašoahpaheaddji bargogohččumin Sámeskuvlastivrii 21/22 lea AnnRisten Marakatt ja Anna Wasara Gárasavvona Sámeskuvllas. Mun Anna lea álgán dál golggotmánus vuosttašoahpaheaddji bargui. Moai bohte ovttas joatkit bargat kommeantaalmmuhusain mas lea sámi sisdoallu, maid AnnRisten lea álggahan diibmá. Kommeantaalmmuhus  lea jurddašuvvon dego veahkkin oahpaheaddjái go pláne diimmuid nu ahte šaddá seamma sullasaš sámi sisdoallu buot skuvllain.

Ulbmil lea maiddái čohkket Infomentorii evttohusaid, dieđuid ja plánaid mat leat sámegillii ja main lea sámesisdoallu.

Infomentoris gávdno juo muhtin muddui čohkkejuvvon materiálat ja evttohusat mat leat čadnojuvvon oahppoplánii. Dáid gávnnat ná: Infomentor: min startsida, vállje planera ja deaddil uppgifter.

 

Jus leat jearaldagat, váldde áinnas oktavuođa

 

Ann-Risten

ann-christin.marakatt@sameskolstyrelsen.se

 

Anna

anna.wasara@sameskolstyrelsen.se