Barnombudsmannen har av Regeringen fått uppdraget att fram en samlad bild hur rasismen mot barn och unga tar sig uttryck och i vilka sammanhang, och om hur barns och ungas livsvillkor påverkas av rasism. De är även intresserade av att höra barn och unga dela med sig av hur de tänker att barns och ungas utsatthet för rasism kan motverkas och förhindras.

De vill intervjua barn och ungdomar för att få deras perspektiv och tankar kring rasism och vilken roll som det har i barn och ungas liv. 

 Läs mer i bilaga – Information till informanter