Skolverket höll på torsdagen den 1 december en informationsträff i Luleå där de gick igenom förutsättningar för huvudmän och skolor när det handlar om att digitalisera de nationella proven. För att lyckas behöver både organisation och teknik vara förberett och testat.

För Sameskolstyrelsen är det 2025 eleverna i åk 6 som kommer att ha digitala nationella prov och 2026 kommer även åk 3 ha sina nationella prov digitala.

Läs mer om digitala nationella prov: https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/digitalisering-av-de-nationella-proven—overgripande-information

Richard Walls, utbildningsråd vid Skolverket berättar om digitala nationella prov för skolhuvudmän i Norrbotten.