Sameskolstyrelsens kansli har begränsade öppettider under vecka 52 och vecka 1. Om du önskar att besöka kansliet måste du på förhand avtala tid. Du bokar ditt besök via telefon 0971-442 00 (vx).

Om Du vill ta del av allmänna handlingar eller skicka in en handling till oss, var vänlig och mejla till sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se

Du kan också skicka dina handlingar per post. Vår adress är Sameskolstyrelsen, Box 155, 962 24 Jokkmokk