Sameskolstyrelsens kansli har begränsade öppettider den 5 november (All helgons afton). Besökstid är mellan 09:00-12:00.