Då underhållsarbete sker på kansliets IT-utrustning kommer vi ha begränsad möjlighet för service då vårt datanät ligger nere hela dagen. Kansliets personal finns dock tillgängliga per telefon eller besök.