Hushållen betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år.

Inkomsttaket per månad för 2021 är 50 340 kronor.
Sameskolstyrelsen följer respektive kommuns beslut gällande barnomsorgsavgifter.