Idag uppmärksammar vi våra rektorer Carina Hotti Lindmark och Laila Päiviö Brackett som har avslutat sin rektorsutbildning.

De har då erhållit rektorsnålen. Ett stort grattis riktas till de båda från arbetsgivaren.