Fjärrundervisning i samiska

Information till skolor  

Om Sameskolstyrelsen

Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet som ansvarar för att ge samiska barn en utbildning med samisk inriktning vilket inkluderar förskoleklass och fritidshem. Vi erbjuder också förskola på de orter där vi har våra skolor; Tärnaby, Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Karesuando. Vi arbetar utifrån Läroplan för sameskolan och Läroplan för förskolan. Vår läroplan är likvärdig med grundskolans läroplan.

Sameskolstyrelsen har regeringsuppdrag  att tillgodose samiska elevers undervisning i samiska språket. Detta sker genom Sameskolstyrelsens egna skolor, samisk integrering samt fjärrundervisning. Sameskolstyrelsen tillhandahåller fjärrundervisning i samiska språket till elever i kommuner som inte har tillgång till en legitimerad och behörig lärare i samiska språket. Med fjärrundervisning avses en interaktiv undervisning som bedrivs med informations­ och kommunikationsteknik där lärare och elever är åtskilda i rum men inte i tid. Vi jobbar med att förmedla kunskaper i samiska språket och samisk kultur till olika utbildningsnivåer i hela Sverige.

Sameskolstyrelsen har lärare för fjärrundervisning i sydsamiska, lulesamiska och nordsamiska.  Fjärrundervisningen startade hösten 2015. Idag har vi cirka 70 skolor med 170 elever från Ystad i söder till Karesuando i norr.  

För att fjärrundervisningen ska fungera krävs att

 • platsen för fjärrundervisningen är en fast lokal så att eleven  känner trygghet och får arbeta ostört.
 • eleven  ska ha en egen dator med webbkamera, headset (med USB port) med mikrofon samt en bra internetuppkoppling.
 • mentor eller annan ansvarig ska se till  att eleven närvarar vid fjärrundervisningen .
 • mentor eller annan ansvarig meddelar fjärrlärare vid elevs sjukfrånvaro eller ledighet. Önskvärt är att skolan har en rutin för detta så att meddelande når undervisande fjärrlärare så fort som möjligt. Meddelas inte elevs frånvaro räknas den som ogiltig frånvaro.
 • fjärrlärare vid tekniska problem snabbt kan nå skolans kontaktperson. Önskvärt är att fjärrlärare och kontaktperson tillsammans upprättar fungerande rutiner.
 • vid omdömen och betyg ska rektor  i god tid meddela fjärrlärare datum för betygssättning och omdömen.
 • SamS använder sig av GAFE (Google apps for education) och ansvarar för att elev får inloggningsuppgifter. Om inte skolan är bekant med GAFE så finns en introduktion om Google Classroom i bifogad länk: https://www.youtube.com/watch?v=yerdK77W354
 • undervisningen sker via appen Google Hangout.
 • hemskolans läsårsplan skickas till undervisande lärare.
 • hemskolor står för att elever får tillgång till de läromedel och material som behövs under skolåret i samråd med undervisande lärare.
 • Sameskolstyrelsen har rutiner för lärares frånvaro, vikarie och inställd lektion. Information skickas till skolans kontaktperson.
Hittade du det du sökte?

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så kan vi återkoppla till dig.