Fjärrundervisning i samiska

Om fjärrundervisning

Sameskolstyrelsen erbjuder från och med hösten 2015 fjärrundervisning i samiska. Varje samisk elev, oavsett var eleven bor, har rätt till att få modersmålsundervisning i samiska, alternativt samiskt språkval.

Vi erbjuder fjärrundervisning i lulesamiska, nordsamiska och sydsamiska. Våra lärare har en gedigen kunskap i de samiska varieteterna de undervisar i och undervisningen utgår ifrån Läroplanen och kunskapskraven i ämnet samiska.

Under vårterminen har vi kvar platser för elever som vill läsa samiska. Detta gäller främst lulesamiska  och sydsamiska. För att kunna planera in undervisning i samiska till höstterminen 2018 vill vi ha in intresse anmälan från skolor senast april 2018.

Välkommen att ansöka om fjärrundervisning!

Hittade du det du sökte?

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så kan vi återkoppla till dig.