Sámeskuvlastivrras gáiddusoahpaheaddjit oahpahit ohppiid vuođđoskuvllas ja joatkkaskuvllas olles Ruoŧas. Oahppit sáhttet lohkat sámegiela eatnigiellan vuosttas luogá rájis. Guđat luogas gitta joatkkaskuvlla lohppii sáhttet oahppit lohkat sámegiela ođđaáigásaš giellan. Ohppiid fuolaheaddjit geat mánnáset háledit oahpahusa sámegillii sáhttet váldit oktavuođa rektoriin máná skuvllas jos sihtet dan bálvalusa. 

Rektor diŋgo oahpahusa čujuhusas fjarrundervisning@sameskolstyrelsen.se