Sameskolstyrelsens regleringsbrev för 2019

Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna däribland Sameskolstyrelsen. I regleringsbrevet står det hur myndigheten ska arbeta och hur mycket pengar den kan använda.

Här hittar du regleringsbrev för Sameskolstyrelsen 2019