Sameskolstyrelsen har den 22 februari inlämnat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2018 till regeringen. Den beskriver den verksamhet som bedrivits inom myndigheten under året och med vilka resultat.

Här kan du ta del av Sameskolstyrelsens årsredovisning 2018