Under temat Samisk lärarutbildning var Sameskolstyrelsen inbjuden till en konferens av norska kulturdepartementet, utbildningsdepartementet och Sàmi Allaskuvla.

Huvudtemat var: hur ska vi säkerställa framtiden så att vi har legitimerade samiska lärare i våra skolor och samt förskolelärare i förskolan.

Vi var ca ett 30-tal personer som lyssnade på olika föreläsare som gav olika bilder av situationen idag och då framför allt i Norge. Sameskolstyrelsen förde fram att behovet hos oss är inte bara avsaknad av legitimerade förskollärare och lärare utan det finns behov av fortutbildning för pedagogerna. Att våra pedagoger få träffas i ett språkbad varje år, möta andra lärare och förskollärare och dela erfarenheter samtidigt som man får ta del av den senaste forskningen inom den samiska pedagogiken. Det behövs också en samisk rektorsutbildning på likvärdig nivå som den svenska.

Vi var överens om att dessa konferenser är viktiga och att vi som arbetar med utbildning i Sàpmiområdet behöver träffas kontinuerligt och diskutera gemensamma frågor.