Stuvremetj√Įertesne skuvle√•ejvie j√Įh rektovrh, j√Įh barkojde dejnie ovmessie g√Įehtelimmine mijjen aaj lea d√Įedte b√∂√∂remes barkoem j√Įh barkoebyjreskem tj√Įrrehtieh.

Govlehtallije(h)