Ledningsgruppen består av skolchef och rektorer, förutom arbetet i de olika verksamheterna så har vi ansvar för det systematiskt kvalitetsarbetet och arbetsmiljö.

Kontaktperson(er)