Nämnden för Sameskolstyrelsen har sammanträtt 2023-02-16. Protokoll har upprättats och härmed tillkännagives justering.

Protokoll förvaras på Sameskolstyrelsens kansli.