Digital anslagstavla

Det här är Sameskolstyrelsens officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om justerade protokoll från nämnden för Sameskolstyrelsen samt andra beslut, kungörelser och information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas anslagstavlan.

Anslag

Anställning av rektor 30% för förskolan Gáransavvon

Nämndsprotokoll 2022-12-07

Kungörelse