Nämnden för Sameskolstyrelsen har sammanträtt 2022-12-07. Protokoll har upprättats och justering tillkännagives härmed.

Protokoll förvaras på Sameskolstyrelsens kansli.