Beslutet (Sc 52/22) förvaras på Sameskolstyrelsens kansli.