Nämndsprotokoll 2023-09-20–21

Nämnden för Sameskolstyrelsen har sammanträtt 2023-09-20–21. Protokoll har upprättats och härmed tillkännagives justering.

Protokoll förvaras på Sameskolstyrelsens kansli.

Nämndsprotokoll 2023-06-07

Nämnden för Sameskolstyrelsen har sammanträtt 2023-06-07. Protokoll har upprättats och härmed tillkännagives justering.

Protokoll förvaras på Sameskolstyrelsens kansli.

Anställning av rektor Dearna

Anställning från och med 2023-05-01 och tills vidare, dock längst 2025-08-31.

Beslutet (Sc 10/23) förvaras på Sameskolstyrelsens kansli.

Nämndsprotokoll 2023-02-16

Nämnden för Sameskolstyrelsen har sammanträtt 2023-02-16. Protokoll har upprättats och härmed tillkännagives justering.

Protokoll förvaras på Sameskolstyrelsens kansli.

Nämndsprotokoll 2023-02-07

Nämnden för Sameskolstyrelsen har sammanträtt 2023-02-07. Protokoll har upprättats och justering tillkännagives härmed.

Protokoll förvaras på Sameskolstyrelsens kansli.

Nämndsprotokoll 2022-12-07

Nämnden för Sameskolstyrelsen har sammanträtt 2022-12-07. Protokoll har upprättats och justering tillkännagives härmed.

Protokoll förvaras på Sameskolstyrelsens kansli.

Nämndsprotokoll 2023-01-10

Nämnden för Sameskolstyrelsen har sammanträtt 2023-01-10. Protokoll har upprättats och justering tillkännagives härmed.

Protokoll förvaras på Sameskolstyrelsens kansli.

Nämndsprotokoll 2022-09-22

Nämnden för Sameskolstyrelsen har sammanträtt 2022-09-22. Protokoll har upprättats och justering tillkännagives härmed.

Protokoll förvaras på Sameskolstyrelsens kansli.