Sámeskåvlå fálli åhpadusáv åvddåskåvlåklásas gitta 6 klássaj Oahppoájggomusá milta sámeskåvllåj, åvddåskåvlåklássaj ja asstoájgeviessuj. Miján li skåvllå: Dearna, Jåhkåmåhkke, Váhtjer, Gierun och Gárasavvun.

Sámeskåvllåstivrra adná lasse ámmádav mij sisadná vaj åhpadit sáme kultuvrav ja åvddånahttet oahppij sámegielav. Dat sisadná vaj oahppe låhki nielje tijma rádjáj vahkkuj, adni sáme fáddabiejvijt ja ålggopedagogijkav. 

Åvddåskåvllåklássa gåbtjå gájkajt. Dat la råvve åvddåskåvlå ja skåvlå gaskan. Åvddåskåvllå tjuovvu vuodoskåvlå låhkåmájgijt ja låbijt.

Sámeskåvllåstivrra adná oahppovuodov Infomentorav.