Förskoleklass

Det år ditt barn fyller sex år har hon eller han rätt att börja i en förskoleklass. Det är en frivillig, avgiftsfri övergång mellan förskola och den obligatoriska skolan. Syftet med förskoleklassen är att den ska stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning samt främja elevernas harmoniska utveckling. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Förskoleklassen arbetar med att stimulera elevens lärande, språkutvecklande i samiska och svenska enligt Bornholmsmodellen. Läs gärna om Bornholmsmodellen som finns beskrivet under dokument.

Förskoleklassen följer läroplanen för förskoleklassen och vi arbetar utifrån de samiska åtta årstiderna i årshjulet.

Hittade du det du sökte?

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så kan vi återkoppla till dig.