Sameskolorna erbjuder undervisning från förskoleklass till årskurs 6 enligt Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Vi har skolor i: Dearna, Jåhkåmåhkke, Váhtjer, Giron och Gárasavvon.

Sameskolstyrelsen har ett utvidgat uppdrag som innebär att förmedla den samiska kulturen och utveckla elevernas samiska språk. Det innebär att våra elever studerar samiska upp till fyra timmar i veckan, har samiska temadagar och utepedagogik. 

Förskoleklassen är obligatorisk. Det är en övergång mellan förskola och skola. Förskoleklassen följer grundskolans läsårstider och lov. 

Sameskolstyrelsen använder lärplattformen Infomentor.