Vi välkomnar Birgit Skum-Påve som har börjat som vikarierande rektor vid sameskolan i Gárasavvon.