Sameskolan ligger i ett naturnära område vid sjön Nuolajärvi. Sameskolan är en skola för elever från förskoleklass till och med årskurs sex med fritidshem och förskolan Skierri. Undervisningen sker utifrån Läroplan för sameskolan, förskoleklass och fritidshem och verksamheten i förskolan bedrivs med samisk utgångspunkt och i enlighet med läroplan för förskolan. På sameskolan i Váhtjer finns ett eget kök som tillagar all mat till barn och elever.

Kontaktperson(er)