Giron (Kiruna)

Skolan i Kiruna är en F-6 skola och där vi även bedriver en förskola. Skolan har en samisk profil som genomsyrar undervisningen i skolan; där de samiska traditionerna och kulturen är en del av den ordinarie undervisningen. Vi arbetar med utepedagogik vilket innebär många uteaktiviteter oavsett årstid. Det kan vara att vi deltar på rengärden, åker skidor eller använder naturen som en del i undervisningen. Skolan erbjuder eleverna PULS-träning varje morgon och vi har även dans i skolan. Skolan serverar god mat lagad på mestadels lokalproducerade produkter.

Skolan arbetar utifrån Läroplan för sameskolan, förskoleklass och fritidshem. Våra lärare på skolan är utbildade och de allra flesta har en lärarlegitimation. Lärarna har ett stort engagemang och vill att varje elev ska lyckas i skolan. Vi är aktiva och bedriver samisk utepedagogik vilket är en del av vårt pedagogiska arbetssätt. Våra lektioner är på samiska och svenska. I skolan finns det samiska språkpedagoger som arbetar med att förstärka barnens språk.

Nyheter