Gárasavvon (Karesuando)

Skolan i Karesuando är en F-6 skola och där vi även bedriver en förskola. Skolan har en samisk profil som genomsyrar undervisningen i skolan; där de samiska traditionerna och kulturen är en naturlig del av den ordinarie undervisningen. Skolan har en trygg och lugn miljö. Varje morgon startar vi dagen med att elever och lärare tar en promenad tillsammans.

Skolan arbetar utifrån Läroplan för sameskolan, förskoleklass och fritidshem. Våra lärare på skolan är utbildade och har en lärarlegitimation. Lärarna har ett stort engagemang och vill att varje elev ska lyckas i skolan. Vi är aktiva och bedriver samisk utepedagogik vilket är en del av vårt pedagogiska arbetssätt. Våra lektioner är på samiska och vår samiska undervisning håller en hög kvalitet. I skolan finns det samiska språkpedagoger som arbetar med att förstärka barnens språk.

Kontakt

Birgit Skum Påve Rektor Gárasavvon

098-12 01 11

Sameskolan i Gárasavvon
Laestadiusvägen 92
980 16 Karesuando

Laila Päiviö Brackett Rektor för förskolan Gárasavvon och Giron

098-12 01 44

Lávvu förskola
Laestadiusvägen 92
980 16 KARESUANDO

Hittade du det du sökte?

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så kan vi återkoppla till dig.