Gárasavvon (Karesuando)

Skolan i Karesuando är en F-6 skola och där vi även bedriver en förskola. Skolan har en samisk profil som genomsyrar undervisningen i skolan; där de samiska traditionerna och kulturen är en naturlig del av den ordinarie undervisningen. Skolan har en trygg och lugn miljö. Varje morgon startar vi dagen med att elever och lärare tar en promenad tillsammans.

Skolan arbetar utifrån Läroplan för sameskolan, förskoleklass och fritidshem. Våra lärare på skolan är utbildade och har en lärarlegitimation. Lärarna har ett stort engagemang och vill att varje elev ska lyckas i skolan. Vi är aktiva och bedriver samisk utepedagogik vilket är en del av vårt pedagogiska arbetssätt. Våra lektioner är på samiska och vår samiska undervisning håller en hög kvalitet. I skolan finns det samiska språkpedagoger som arbetar med att förstärka barnens språk.

Ovdaskuvla Lávvu, Gárasavvonis 

Lávvu ovdaskuvla álggahuvvui 2003 ja lea sámegielat ovdaskuvla gasku Gárasavvona gili. Das lea lahká luondui ja Gárasavvona lagásbirrásii. Ovdaskuvlla doaimmat ja pedagogihkka čuvvot ovdaskuvlla oahppoplána. 

Sámi árbevierut ja kultuvra lea lunddolaš oassi ovdaskuvlla bargguin. Vuođđu pedagogihkkii vuolgá sámi pedagogihkas, kulturvrras ja sámegielas. Mii geavahit ovdaskuvlla olgo- ja lagasbirrasa dego oahppoárenán. 

Davvisámegiella lea váldogiella ovdaskuvllas. Dat gullo ja oidno beaivvalaččat mánáid ja bargiid gaskkas. Min maid geavahit ruoŧagiela, suomagiela, eaŋgalasgiela ja giehtagiela.

Lávvu ovdaskuvllas leat oahppan bargit, nugo ovdaskuvlaoahpaheaddjit ja mánáiddivššarat. Ovdaskuvllas lea maid sámegielat biebmoláiti gii ráhkada lagasproducerejuvvon biepmuid. Oktii vahkkus son guossoha sámi árbevirolaš biepmu.

___________________________________________________________________

Förskolan Lávvu, Karesuando

Förskolan Lávvu är en samisktalande förskola som startades 2003. Förskolan är belägen i centrala Karesuando med naturen som bakgård. Förskolans närmiljö används som ett lärverktyg och en arena för lärande. Verksamheten planeras i enlighet med läroplan för förskolan (Lpfö 18). 

Verksamheten bedrivs utifrån den samiska kulturen och våra traditioner. Grunden till vårt lärande kommer från den samiska pedagogiken, kulturen och språket.

Nordsamiska är vårt vardagsspråk. Andra språk som används är svenska, norska, finska, engelska och teckenstöd.

På Lávvu har vi ett eget kök där vi lagar närproducerade måltider, minst en gång per vecka serveras traditionell samisk mat.

Kontakt

Birgit Skum Påve Rektor Gárasavvon

098-12 01 11

Sameskolan i Gárasavvon
Laestadiusvägen 92
980 16 Karesuando

Laila Päiviö Brackett Rektor för förskolan Gárasavvon och Giron

098-12 01 44

Lávvu förskola
Laestadiusvägen 92
980 16 KARESUANDO

Hittade du det du sökte?

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så kan vi återkoppla till dig.